PODAJ SWOJE DANE,
NA KTÓRE
MOŻEMY WYSŁAĆ ZESTAW STARTOWY:

Royal Canin
To pole jest wymagane. Wpisz swoje imię.
Usuń spację na końcu wpisanych wartości.
To pole jest wymagane. Wpisz swoje nazwisko.
Usuń spację na końcu wpisanych wartości.
Pole zawiera błędy. Wpisz poprawny adres e-mail.
Usuń spację na końcu wpisanych wartości.
Na ten adres e-mail prześlemy potwierdzenie zgłoszenia.
Pole zawiera błędy. Wpisz poprawny numer telefonu w formacie (48XXXXXXXXX).
Usuń spację na końcu wpisanych wartości.
Na ten numer wyślemy kod ze zniżką -20 PLN.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

Pole jest wymagane. Zaakceptuj zgodę.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w celu wzięcia udziału w Programie jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 10, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357290, REGON 121231071 (dalej „Administrator”).
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby realizacji Programu, w tym wysłania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Administratora (jeżeli wyrazili Państwo również ww. zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przetwarzanie danych będzie odbywało się również w tym celu), w tym w celu profilowania Pani/Pana preferencji w celach marketingowych. Profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i polega ono wyłącznie na analizie i wykorzystywaniu tych danych w celu lepszego dostosowywania przesyłanych Pani/Panu informacji oraz treści marketingowych, a przez to prezentowania Pani/Panu lepiej dopasowanych i zoptymalizowanych treści dotyczących produktów i usług, które potencjalnie mogą Panią/Pana zainteresować. W ramach profilowania możemy łączyć i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji Programu jest zgodne z prawem, bo jest niezbędne do wykonania zobowiązań Administratora w stosunku do Pani/Pana wynikających z Programu. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przetwarzanie w celu realizacji umowy o treści zawartej w regulaminie Programu, której stroną jest Pani/Pan (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO. Ponadto, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmujących cele marketingowe Administratora oraz profilowanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących Programu, w tym dane osobowe uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody, będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym uczestnik uzyskał prawo do nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa). Ponadto, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (tj. w celach marketingowych oraz profilowania), będą one przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi w zakresie call center, usługi IT), podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z Royal Canin (np. spółki dominujące i zależne), które mają siedzibę w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także, księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy.
  6. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Programie i otrzymania Nagrody.
  10. Jeżeli będzie Pani/Pan miał pytania lub będzie Pani/Pan chciał zrealizować przysługujące prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt na adres emailowy: info.pol@royalcanin.com.

o produktach i usługach Royal Canin, w formie wiadomości email (w tym Newslettera) wysyłanych na telekomunikacyjne urządzenia końcowe, z których korzystam.

Pole jest wymagane. Zaakceptuj zgodę.

o produktach i usługach Royal Canin, w formie wiadomości SMS oraz w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem komunikatorów internetowych na telekomunikacyjne urządzenia końcowe, z których korzystam.

Pole jest wymagane. Zaakceptuj zgodę.

na podany przeze mnie numer telefonu, w celu przedstawiania mi informacji handlowych o produktach i usługach Royal Canin.

Pole jest wymagane. Zaakceptuj zgodę.

Uprzejmie informujemy, że powyższą zgodę na marketing elektroniczny może Pani/Pan wycofać w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody będzie miało skutek w odniesieniu do komunikatów przyszłych, nie zaś komunikatów marketingowych wysyłanych przed wycofaniem zgody. Udzielenie tej zgody nie jest obowiązkowe. Wycofanie (odwołanie) zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można dokonać w każdym czasie poprzez wysłanie w tym zakresie e-maila na adres: info.pol@royalcanin.com.

Akcja dla osób, które wyrażą zgodę na kontakt w celach marketingowych.

* pola obowiązkowe